Historia Parafii

Dobczyce

Parafia to nie tylko kościoły, kaplice i inne obiekty sakralne , ale przede wszystkim ludzie, obywatele królewskiego miasta Dobczyce. Z samego faktu, że na herbie Dobczyc umieszczona jest głowa św. Jana Chrzciciela wysuwa się wniosek, że miasto i parafia są ze sobą ściśle związane. Miasto to posiada ponad 6000 mieszkańców i jest umieszczone na południe od Krakowa w malowniczej kotlinie nad rzeką Rabą. Charakterystyczną cechą miejscowości są ruiny średniowiecznego zamku obronnego oraz powstałe w XX oraz Jezioro Dobczyckie, stanowiące rezerwuar wody pitnej dla Krakowa.

Najstarsze wzmianki o Dobczycach i parafii.

Z roku 1310 pochodzi pierwsza pewna wzmianka potwierdzająca prawa miejskie Dobczyc, a z roku 1321 pierwsza wiarygodna informacja o funkcjonowaniu parafii. Historia osady sięga jednak wieków wcześniejszych, ponieważ już w XIII wieku istniał tutaj kościół. W 1311 roku w murach dobczyckiego zamku ukrywał się Władysław Łokietek, a jego syn Kazimierz Wielki w 1362 potwierdził akt lokacyjny Dobczyc, zwalniając mieszczan od płacenia cła.

Dzieje parafii

W 1340 roku parafia skupiała niemalże 1350 wiernych na powierzchni 109 km2, co czyniło ją jedną z większych w okolicy pod względem wielkości obszaru i ludności . W roku 1446 krakowski biskup Zbigniew Oleśnicki przeniósł stolicę dekanatu ze Szczyrzyca do Dobczyc. W Dobczycach funkcjonowała szkoła parafialna, której absolwenci studiowali na Akademii Krakowskiej. W roku 1596 po wizytacji biskupiej została podjęta decyzja o budowie nowego kościoła, natomiast wcześniej Jan Długosz w swoich dziełach wspomina o istnieniu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. W tym czasie na terenie parafii istniały także 2 kaplice. Z biegiem lat wiatr i deszcz doprowadziły do pogorszenia się stanu świątyni, zniesiono dekanat dobczycki a sama parafia znalazła się w diecezji tarnowskiej, po czym znowu powróciła do diecezji krakowskiej. W roku 1828 ogłoszona została decyzja o budowie nowej świątyni na miejscu starej, kiedy ówczesny administrator parafii ks. Jan Kundt dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod nową budowlę. Wiek XIX to czas rozbudowy miasta, która dokonała się w znacznej odległości od „starego miasta”, gdzie wybudowany został kościół. Nabożeństwa w ciągu tygodnia obywały się w kaplicy w „nowym mieście”, natomiast w „starym” tylko w niedziele i święta. Wzniesiono więc najpierw murowaną kaplicę na miejsce drewnianej a w 1947 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. Pracę nadzorował ks. proboszcz Franciszek Kwiecień i w jej wyniku parafianie mogli się cieszyć nową świątynią pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych już w 1949 roku. Grób budowniczego świątyni znajduje się tuż za prezbiterium kościoła. Następcą ks. Kwiecienia został ks. Tadeusz Giżycki, który chociaż głównie skupił się na działalności duszpasterskiej, to doprowadził do rozbudowy plebanii. W 1984 Kolejnym proboszczem został ks. Michał Mikołajczyk. W czasie jego 27 lat urzędowania odnowiony został kościół pw. św. Jana Chrzciciela w „starym mieście” oraz udoskonalono nową świątynię, m. in. namalowano polichromię. Od 2011 roku proboszczem parafii został ks. Kazimierz Turakiewicz, dotychczasowy proboszcz w Sromowcach Wyżnych.

Na dobczyckiej ziemi przebywali wybitni ludzie. Miasto gościło między innymi św. Królową Jadwigę oraz św. Królewicza Kazimierza Jagiellończyka. Również wiele razy do parafii przybywał kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Kościoły w parafii

kościół pw. św Jana Chrzciciela

Kościół pw. św Jana Chrzciciela to zabytkowa świątynia, której początki sięgają 1828 roku. Konsekracja świątyni nastąpiła w 1854 roku. W ostatnim czasie świątynia została odrestaurowana. W kościele tym znajduje się kilka ołtarzy, godne uwagi są również klasycystyczna drewniana ambona oraz obrazy przedstawiające świętych. Na zewnętrznej stanie prezbiterium umieszczony został krucyfiks datowany na XVII wiek a nieopodal świątyni znajduje się dzwonnica.

kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych

Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych to świątynia wybudowana 1949 roku. Kościół znajduje się na dobczyckim rynku i teraz jest to główny Dom Boży w parafii. W kościele znajdują się m. in. pieta pochodząca z przełomu XV-XVI wieku prawdopodobnie wykonana przez uczniów szkoły Wita Stworza, polichromia na ścianach przedstawiająca sceny biblijne oraz chrzcielnica, datowana na XIII wiek . Obok świątyni zlokalizowana plebania i kancelaria parafialna. 

Źródła
Dzieje parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach Ks. Michał Mikołajczyk, Katarzyna Dominik Dobczyce 2011
Dobczyce http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobczyce